خبر فوری

کارگاه آموزشی سواد رسانه ای و عملیات روانی ویژه اصحاب رسانه توسط بسیج رسانه خوزستان برگزار شد

پایگاه خبری پی نوشت _قدرت ذهن و افکار عمومی ملت ایران را بدست بگیرند که عملیات پیچیده ای را در دستور کار قرار دادند که در فاصله سه ماه مدیریت افکارلایه نخبه ایرانی را در دست بگیریم
که دنبال این بودند افراد دست به قلم را در دست بگیرند که هدف راهبرد آمریکایی بودند
مطالبی که فکر و ذهن آنها ساخته و پرداخته اندیشکده سرویس کده انتخاباتی آمریکائی بود
دوم همراه بودن مسیولین در این راهبرد به طور متوسط در طول هفته رسانه بیگانه چکار میکنند محور اصلی پنجاه تا هفتادمحور اصلی عملیات طراحی میگردد
که عملیات فردی غریب سیصدتا سیصد پنجاه در طول هفته برای به کنترل درآوردن ذهن ایرانی را در دست بگیرند
سیصد پنجاه عملیات علیه جمهوری اسلامی طراحی میگردد
جریان های که در طول ماه سال برای جریان منافقین طراحی میکنند در خوزستان و… طراحی و برنامه ریزی می‌کنند
با همین میزان امکانات سواد رسانه ای تاکنون در مقابل یک‌ماشین حرفه ای و آموزش دی ه با تمام ظرفیت ایستاده‌ایم که تاکنون دشمن تیرش به سنگ برخورد کرده است
امروز دشمن توان و‌یارای به حوزه سیاست و‌جنگ‌و مسایل امنیتی و منطقه ای با ما ندارد این را به جرات میگوییم
دشمن در مدیریت روانی و‌جنگ‌رسانه ای دنبال افکار عمومی است که قدرت ذهن را به دست بگیرد
حوزه سیانت
ما اگر به رسانه های که عرق ملی و کشور دارند که تاکنون. خون های زیادی دادیم حفظ سیانت از دستاورد های انقلاب را باید داشته باشیم
ما به عنوان فعالیت رسانه ای چند درصد توانستم دراین راه تلاش و زحمات ما ورود کرده اند
باتوجه به بیانیه گام دوم انقلاب تمام سناریو ها و را به هم ریخته است که یک ریل گذاری جدید جهش به سمت چهل ساله دوم است از منظر آنها جمهوری اسلامی به یک پارادایم وارد شده است که اگر آنها را انجام ندهیم چهل سال دیگر پایدار است
ما در داخل نیاز به نجات ملی داریم
یکی از کارهای ما به خاطر وجدان کارکه شده  که دستاورد های فراوان داشتیم
ما باید مدل را عوض کنیم باید فعالیت عملیات رسانه را به صورت هم افزایی و‌همه‌گروه ها و‌همه‌جریانهای سیاسی  قرار دهیم  باید تاب آوری جامعه را بالا ببریم یک قسمت توسط مسیولین ‌و‌نیاز های واقعی مردم را پاسخ بدهیم و پاسخ معتبر ارائه دهیم و در حد شعار نباشد  که آن را محقق کنیم و تصویر رسانه ای درست را ارایه دهیم
متاسفانه دستاوردها را خوب به تصویر نکشیدیم تلاش های که مسئولین بدست آوردند  نیاز به رسانه ای شدند دارند
رسالت ما سلب نظر از هر جنبه سیاسی تصویری از عملکردها را به تصویر بکشیم  که بازی های رسانه ای را نباید گسترش دهیم
اساس انقلاب اسلامی  مورد هدف سرویس های رسانه بیگانه است که در داخل هم دنبال این است ما را به جام هم  بیندازد
در حوزه رسانه با تکنیکهای عملیات روانی باید دشمن را به عقب ببریم
یکی از راهبرد های پانزده گانه
دشمن دنبال این است که پدیده های زخم های کوچک باید شناسایی کنند و مردم را به این باور برسانند که مسولیت توانایی این اداره کوچک را ندارند
رسانه بیگانه براساس دستگاهای و‌دیتا های غلط دنبال جنگ رسانه ای در ذهن مردم است
باید بتوانیم روایت کننده های ابتدایی هر پدیده ای باشیم
لایع فکر اندیشه باید ما تولید محتوا داشته باشیم تا بتوانیم ایده ها را پرورش دهیم و ریل گذاری درست داشته باشیم رسانه های لایه میانی باید مخاطب فکری و اندیشه ای را ایجاد کنیم
زبان اجتماعی باید بهش توجه شود که ما ادبیات رایج مردم و نیازهای اجتماعی مر م روی آن سوار بشوند و تبدیل به پیاده سازی استراتژی کنند
مثل تولید انبوه از محتوا به جامع اثبات کنند ما در بن بست قرار گیرند یکی بن بست نمایی یکی بن بست شکنی که با نوشته ها ،فیلم ها،مستندها و… کشورها رین بست نشون بدهند
ناامید کردن جامع را هدف گذاری شده است که وقتی به آنجا برسد به شورش کشیده میشود
باید رسانه ها پرچم مطالبات مردم را در دست بگیرند
هر استراتژی مبنی به تکنیک استفاده از رسانه است

تحریف با تحریک احساسات اطلاعات را جایگزین می کنند اطلاعات غلط را جایگزین اطلاعات درست میکنند
که افکار عمومی را تحت تاثیر قرار بدهند
بازنمایی یک نوع تصویر دستکاری شده است
در تکنیک عملیات روانی به کار می برند
دشمن دراین زمینه بزرگ نمایی و برجسته‌ سازی می کند
تکنیک شاه ماهی سرخ پخش کردن هواس جامعه تعغیر
موضوع اصلی به فرعی موضوعات غیراصولی.
به چالش کشیدن نخبگان رسانه ای آنها را دچار خطا وارد کردن از آن طرف مهرهای اصلی را درگیر کردن 

درباره پایگاه خبری پی نوشت

فوق لیسانس مهندسی صنایع،عضو خانه مطبوعات ، خبرنگار رسانه ها،مدرس دانشگاه، فعال اجتماعی و ورزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *