آخرین خبرها

کتاب اقتصاد رفتاری و رهبری امور مالی منتشر شد

کتاب اقتصاد رفتاری و رهبری امور مالی با تالیف فرزاد رمضانی راد (دانش آموخته دکترای تخصصی مدیریت دولتی )، افشین گودرزی ( دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت دولتی) و فرناز ایمان شعار (دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی)، منتشر شد.

گزیده ای از متن کتاب، جهت مطالعه شامل مطالب زیر است:

اقتصاد رفتاری، نظریه تصمیم ‌گیری را متحول کرد. اقتصاد دانان رفتاری اخیراً شروع به نقد و به تازگی هدایت- افراد به نتایج مطلوب تصمیم کرده‌اند، و مسیر های امید بخشی را برای هدایت مسئولیت اجتماعی در اکثر حوزه اعم از بازاریابی، حاکمیت شرکتی، امور عمومی و اخیراً رهبری ارائه می‌کند. هدف کتاب زیر، تقویت علایق بین‌رشته‌ای در اقتصاد رفتاری که به صورتی نو آورانه در حوزه رهبری اعمال می‌شوند،  می باشد. کاربرد اقتصاد رفتاری در رهبری و حاکمیت را آخرین رهیافت برای کسب قدرت از اقتصاد مربوطه در دنیای واقعی می‌دانند. این کتاب از یک سری تحقیقات در زمینه عقلانیت محدود بدست آمده که خوانندگان را قادر می‌سازد تا به لحاظ علمی در یابند که اقتصاد چگونه می‌تواند شرایط اجتماعی بهتری را مهیا کند و چگونه می‌تواند سایر افراد را با آگاه ساختن به اتخاذ تصمیمات بهتر برای خود، دیگران و جامعه هدایت کند. تشریح پتانسیل اقتصاد رفتاری برای پیاده‌سازی رفاه اجتماعی، اقتصاد را به عنوان ابزار مرتبط با دنیای واقعی برای به حداقل رساندن رکود اجتماعی و القای اعتماد در اقتصاد جهانی شده دنیا نشان می‌دهد. این کتاب در کنار ارائه بازنگری کلی از علوم رفتاری همراه با کاربرد آن در رهبری، رویکردی انتقادی به تحلیل اقتصادی انتخابهای عمومی معاصر نیز خواهد داشت و مهارتهای رهبری لازم برای ایجاد تغییر در نقد ها، اشارات و فضا های کاری انسانی درگیر هوش مصنوعی را آموزش خواهد داد.
با اذعان به اینکه اقتصاد رفتاری، اقتصاد نئو کلاسیک اصلی را متحول کرده، محدودیت ‌ها و مشکلات غیر صریح برآمده از نقد سازی در نوشته‌های دانشگاهی و نیز کاربردی و شبه سقراطی آشکار خواهند شد. این کتاب با ارائه تحقیقات گوناگون روان ‌شناختی، اقتصادی و جامعه ‌شناختی در سطح آزمایشگاهی و میدانی ثابت کرده که انسانها از انتخابهای عقلانی دور شده و اصول حداکثر سازی سود استاندارد نئوکلاسیک در توضیح چگونگی رفتار واقعی انسانها ناموفق بوده است. از اواخر دهه ۱۹۷۰، انسان ‌ها در تصمیم ‌گیری روزانه از شیوه‌های ابتکاری استفاده می‌کنند. این میانبر های ذهنی ما را قادر می‌سازند تا دنیای پیچیده را مدیریت کنیم، اما اغلب افراد را سرگردان و زیر خاکستر رها می‌کنند تا در تصمیم ‌گیری شکست بخورند. پیامد آن، گسترش نیروم ندانه این بینش ‌ها برای اداره عمومی و سیاست ‌گذاری دولتی بود. پیشنهاد اقتصاد دانان رفتاری این بودکه شهروندان هوشیارسازی شوند تا بتوانند انتخابهای بهتری برای خود و جامعه داشته باشند. کاربرد های مختلف هماهنگ‌ سازی منطقی شامل بهبود اهداء اعضای بدن، بهداشت، ثروت و مدیریت زمان و مواردی از این قبیل بود. نتایج این مطالعات در منابع عملی رهبری ارائه خواهند شد.
این کتاب به صورتی خلاقانه اقتصاد رفتاری را بیان می‌کند و راهبرد های تحلیلی بیشتری را ارائه می ‌دهد تا نحوه استفاده از اقتصاد را برای مصلحت بیشتر جامعه آشکار کند. این کتاب برگرفته از مبانی تاریخی اقتصاد سیاسی است و در پی پیشبرد زمینه اقتصاد رفتاری از طریق موضع انتقادی در استفاده از علوم رفتاری برای راهنمایی درباره دغدغه ‌های عمومی است. همچنین این کتاب خواننده را ترغیب می‌کند تا به لحاظ علمی نحوه بهبود شرایط اجتماعی از طریق اقتصاد بفهمند. جنبه‌های مختص ذینفعان علوم رفتاری و رهیا فتهای مختلف رشته‌های علمی نسبت به اقتصاد دگراندیشانه پس از توصیه‌های حاکمیتی بیان خواهند شد. تشریح پتانسیل اقتصاد رفتاری برای پیاده‌سازی رفاه اجتماعی، اقتصاد را به ابزار مرتبط با دنیای واقعی برای به حداقل رساندن رکود اجتماعی و القای اعتماد در اقتصاد جهانی شده دنیا تبدیل می‌کند. در سرتاسر این کتاب، خوانندگان راهنمایی می‌شوند تا راهبردهای تحلیلی بیشتری را بررسی کرده و به لحاظ علمی پیشنهاداتی بدهند تا نحوه استفاده از اقتصاد برای بهبود مصلحت بیشتر جامعه را آشکار کنند. از این رو، این کتاب موضع اقتصادی دگراند یشانه‌ای را اتخاذ می‌کند تا توصیه ‌های بهبود بین رشته‌ای برای استفاده از اقتصاد برای حاکمیت جهانی را جستجو کنند. همچنین این کتاب با ارائه بینش‌های بدست آمده از اروپا و آمریکای شمالی، تمرکز بین‌المللی را پیشنهاد می‌کند. در رهیافتی تو در تو، این کتاب پروژه‌های تحقیقاتی کمّی و کیفی را شناسایی خواهد کرد تا اطلاعات ارزشمندی در خصوص تعامل بازار اقتصادی با اقتصاد دنیای واقعی به دست آورد. این کتاب دارای پیامدهای مستقیم برای سیاست‌گذاران است و ارائه آنها باید اقتصاد رفتاری آینده را در مورد نحوه انجام پروژه‌های علمی دگراندیشانه در کنار تقویت مشارکت مدنی و رهبری در اقتصاد و امور مالی رفتاری آموزش دهد.
اقتصاد رفتاری به عنوان یکی از رویکردهای تا حدودی جدید در دانش اقتصـــادی می باشد، که با اقتصـــاد رفتاری، هدف ارتقای دانش اقتصـــادی و نزدیک کردن مدلهای اقتصـــادی با واقعیتهای بیرونی طی چند دهه گذشته از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است. این شــاخه از اقتصــاد با  بهره گیری از نظریه های مختلف علوم اجتماعی از جمله روانشــناســی ، ضعفها و کاستیهای مدل اقتصاد متعارف را برطرف کرده  است. اقتصاد رفتاری به حوزه ای از دانش جدید در حال پیشرفت علوم بین رشته ای گفته می شود که با بررسی رفتارهای مشهود بشر، الگوی های رفتاری ، عوامل موثر بر رفتار و تطابق یا مغایرت با نظریه های موجود را کشف و معرفی کرده و در معرض تحلیل ، کار بست و نقد علمی قرار می دهد.
پایه و اساس این کتاب شامل ترجمه کتاب به زبان‌ انگلیسی است که در حوزه اقتصاد در سال‌ ۲۰۱۹  توسط Julia Puaschunder  منتشر شده است. تلاش مؤلفین بر آن بوده که از مقالات  علمی  معتبر و جدید در این حوزه استفاده شود. عنوان یک کتاب  این به شرح زیر است:
Behavioral Economics and Finance Leadership
همچنین علاوه بر ترجمه مولفان کتاب خلاصه ‌ای از مطالعات، یافت ها و  تجربیات علمی و عملی خود را  که در این حوزه کسب نموده اند ،  بطور اجمالی در فصل آخر تحت عنوان جمع بندی، با ذکر منبع تألیف و تدوین نموده ‌اند، در ترجمه و تدوین این کتاب سعی شده است از نظرات برخی اساتید و محققان برجسته در این حوزه‌ ها نیز استفاده گردد.
امروزه اقتصاد جهانی مملو از چالش ها، مجادلات و مسائل حل نشده است. در این میان اقتصاد رفتاری به عنوان یکی از رویکرد های جدید در علم اقتصاد که با هدف ارتقای و نزدیک کردن مدل های اقتصادی با واقعیت های بیرونی شکل گرفته است، طی چند دهه گذشته از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است.    بانک ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از نقدینگی جامعه، نقش بسیار حساس و مهمی در نظام اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط مناسبات اقتصادی جامعه تاثیر بسزایی دارند.
این کتاب در پنچ  بخش اصلی و نه  فصل ساماندهی شده است که جزئیات آن به شرح ذیل بیان  می گردد بخش اول به فصلی با عنوان” مبانی  و اصول رفتاری” می پردازد که به پیش زمینه نظری و تصمیم گیری  فردی تحت عدم قطعیت می پردازد. بخش دوم به فصلی با عنوان” اقتصاد رفتاری دیجیتال”، به ارتباطات  در قرن بیست  و یکم و هوشیارسازی در قرن بیست یکم می پردازد.
بخش سوم دارای سه فصل (۳-۴-۵ ) می باشد . فصلی به امور مالی رفتاری و ارزش نگاه  انداختن به گذشته  و بازتاب پذیری درحوزه اقتصادی و اجتماعی می پردازد. فصل دیگر به رفتار گرایی مالی(رویکرد مالی رفتاری به منظور حداقل سازی ضررها و حداکثر سازی  سود حاصل از روش های ابتکاری و سوگیری ها پرداخته     می شود و در فصل بعدی به ارتباطات بازار و همچنین پدیده های اجتماعی و رهبران در این زمینه    می پردازد. بخش چهارم دارای  سه  فصل  (۶- ۷- ۸ ) می باشد که  به ترتیب به آینده اقتصاد رفتاری ( هوش مصنوعی و نقد گرایی ) و  بحث و گفتگو و نتیجه گیری می پردازد.
بخش پنجم شامل فصل (۹)، که مربوط به جمع بندی مولفین می باشد و به مباحث مربوط به این کتاب از جمله: توضیح اقتصاد رفتاری در عمل ، کاربرد اقتصاد رفتاری،  به بیان اصطلاح مرتبط به اقتصاد رفتاری  (مالی رفتاری ، مالی درمانی )، نظریه های مختلف در زمینه اقتصاد رفتاری و ابعاد اجتماعی اقتصاد رفتاری  می پردازد .
مقصود از نگارش این کتاب باب فتحی برای موضوعات روز اقتصاد ، مالی و روانشناسی بوده و سعی بر آن شده است خوانندگان با مباحث ترکیب این سه حوزه بیشتر آشنا شوند. خوانندگان گرامی به‌خوبی واقف ‌اند که تعدادی کتب ارزشمند در این زمینه به ‌صورت یک پکیج آماده بسیار کم می‌ باشد و عموماً به طرح یک موضوع از سه حوزه ( اقتصاد، مالی و روانشناسی) پرداخته ‌شده است . لذا پرداختن به این سه موضوع مرتبط با هم از دغدغه ‌های اصلی مؤلفین این کتاب بوده است امید است با ارائه  بیان مفاهیم کلیدی و کاربردی در این سه حوزه در جهت مسیر تعالی  صنایع مالی، اقتصادی ، بازاریابی و روانشناسی گامی بزرگ برداشته باشیم.
این کتاب می‌تواند برای مدیران در صنایع مختلف ، علاقه‌مندان و مشاوران شرکت‌ ها و  سازمان‌ های مالی در راستای تحول و ایجاد مزیت رقابتی پایدار کاربرد داشته باشد و همچنین برای دانشجویان رشته ‌های مالی ، بازرگانی، بازاریابی  و فروش و روانشناسی علاقه ‌مند به مسائل مالی درمانی و روانشناسی پول و کار آفرینان علاقه‌ مند به مباحث نوین و کاربری در حوزه علوم اقتصادی و رفتاری  می‌تواند به‌عنوان منبع خوبی برای آشنایی با مفاهیم و تئوری ‌های نوین استفاده گردد.

ایمیل مولفان جهت تهیه کتاب
Farzad.management.1980@gmail.com
afshingodarzi198@yahoo.com
Far.Imanshoar63@gmail.

درباره‌ی عادل سعیدی پور

فوق لیسانس مهندسی صنایع،عضو خانه مطبوعات ، خبرنگار رسانه ها،مدرس دانشگاه، فعال اجتماعی و ورزشی

همچنین ببینید

تصاویر| آبشار زرد لیمه؛ تلاقی رویا و واقعیت در چهارمحال و بختیاری

آبشار زرد لیمه جزو بزرگ‌ترین و عریض‌ترین آبشار‌های ایران با عرض ۶۵ و ارتفاع ۴۰ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *