خبر فوری

چراغ سبز شورای شهر هندیجان به شهردار جهت انجام تخلفات اداری

شهرداری هندیجان تافته ای جدابافته

به گزارش پی نوشت بنابر مصوبه ی هیئت وزیران هرگونه مناقصه ، مزایده وخرید باید ازطریق سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) صورت گیرد امااین گام مهم دولت برای شفاف سازی در شهر هندیجان انجام نمی گیرد.
اخیرا پارک کوی دانش هندیجان که درشورای قبل بجهت مرمت وبازسازی تخریب گردید باتوجه به سرکار آمدن شورای ششم مورد نقدهمشهریان بود وتنها پارک این منطقه که در کنار ساحل رودخانه ی هندیجان خود چشم اندازخوبی داشت ومعمولا اهالی منطقه ومسافران ازآن استفاده می نمودنددربلاتکلیفی ماند که محمد عبادی شهردارقبل دست بکار شد تااین پروژه راآغاز نماید اما باسنگ اندازی های شورای شهر بدلایل مختلف راکد ماند وباحواشی مختلف وفرصت سوزی پارک به حالت قبلی خودرها گردید.
یکی از مواردی که اجرای کارشهرداررا گرفت ثبت پروژه درسامانه ی ستاد دولت بود وباتوجه به عدم همکاری شورا وازطرفی تخلف عدم ثبت اخیراروح الله درخشان شهردار فعلی باچراغ سبز شورای شهر عملیات اجرای آن را آغاز نمود.
قانون یابرای همه یاهیچکس…

گرچه عمران وآبادانی وتوسعه ی شهر ازآرزوهای مردم هندیجان می باشد امابه این بهانه هرگز نباید تخلفی صورت گیرد وشورای شهر ومراجع قانونی وظیفه دارند بعنوان امین مردم از اقدامات غیر قانونی جلوگیری نمایند.
درخشان درماههای گذشته باعقد قراردادی خارج ازثبت درسامانه ستاد وبیش از اختیارات مالی شهردار مبلغی بیش از۴۰۰۰میلیون ریال را بصورت سنتی دراختیار پیمانکاری قرار داد تاعملیات کف پوش گذاری را اجرایی نماید.
حال سئوال اینجاست؟
اگر این شیوه ی غیرقانونی برای شهردار قبلی قابل اجرانبود چرابرای شهردار فعلی قابل اجرابوده است؟
ماهها فرصت سوزی وازبین بردن ارزش پولی وحواشی برای شهردارقبلی مانع از اجرای این پروژه شد اما اکنون این پروژه باچراغ سبز شورای شهربدون ثبت درسامانه ی ستاد قانونی شد؟!
بدون شک این سامانه که هدفش شفاف سازی پروژه ها ونظارت است باید درسایر پروژه ها انجام گیرد اما شورای شهر هندیجان اقدامی غیر قانونی وتخلفی انجام داده که باید ضمن ورود نهادهای نظارتی برخورد جدی صورت گیرد.
شهرداری جای باند بازی وفرار از قانون نیست وانتظار می رود فرماندار هندیجان بادستورات لازم بامسببان این کارغیر قانونی برخورد لازم راانجام وبه اطلاع مردم برساند.
درادامه برخی از این زرنگ بازی های غیر قانونی به اطلاع مردم رسانده خواهد شد تا ضمن پیگیری نهادهای نظارتی ، مردم در جریان برخی اقدامات غیر قانونی قرار گیرند.
انجام برخی اقدامات بصورت خردخرد وفرار ازسامانه ستاد به بهانه ی کاربرای مردم بهانه ای غیرقابل قبول است که میشد دردوران شهرداران سابق هم انجام داد اما اینک برخی ها بدنبال این هستند تا بابهانه های مختلف زمینه ی عدم شفافیت را فراهم نمایند .
امیداست پیگیری این موضوع دردستور کار نهاد های ذی صلاح قرار گیرد وقطعا درآینده برخی از دیگر تخلفات به اطلاع مردم رسانده خواهد شد.
درپایان باید گفت حق آلایندگی شهرستان که می توانست درآن زمان اقدامات موثری را بدنبال داشته باشد فدای همین حواشی ها گردید وباید بدانیم قانون یابرای همه یاهیچکس…

نویسنده : اکبرشعبانی

درباره اکبر شعبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *