خبر فوری

معاون منابع انسانی و امور اجتماعی: نیروی انسانی متعهد و متخصص، منبع بی‌بدیل فولاد خوزستان

امروزه رشد و اثربخشی سازمانی در گرو داشتن سرمایه انسانی متعالی است. نظر به این نقش برجسته در تحقق اهداف سازمانی، شرکت فولاد خوزستان همراستا با استراتژی های کلان خود، استراتژی منابع انسانی را طرح‌ریزی و در قالب کلان فرایند مدیریت سرمایه‌های انسانی و کلان فرآیند ایمنی، بهداشت و محیط زیست، جاری نموده است. در جهت تحقق اهداف مربوطه، شاخص‌های کلیدی عملکرد به صورت دوره‌ای پایش و اقدامات بهبود و برنامه‌های عملیاتی اجرا می‌گردند.

منتخبی از اهداف استراتژیک کلان فرآیند مدیریت سرمایه‌های انسانی

 • توانمندسازی سرمایه‌های انسانی
 • توسعه شایستگی‌های رهبران
 • بهبود نگرش و نگهداشت موثر سرمایه‌های انسانی
 • توسعه خلاقیت و مشارکت کارکنان
 • بهبود رفتارهای HSE کارکنان
 • افزایش بهره‌وری منابع انسانی
 • توسعه فعالیت‌های اجتماعی در منطقه
 • برنامه‌ریزی، تامین نیروی انسانی و مدیریت عملکرد

نیازهای نیروی انسانی شرکت فولاد خوزستان درچارچوب ساختار سازمانی مدون، شایستگی‌های مورد نیاز، سیاست‌های برون سپاری و آمار بازنشستگی، تعیین می‌شود و تامین نیروی انسانی با استفاده از مدل شایستگی، کانون های ارزیابی و دستورالعمل‌های جابجایی و انتصاب صورت می‌پذیرد. در سال گذشته‌، متناسب با چشم انداز سال ۱۴۰۴ شرکت، وضعیت نیروی انسانی به طور جامع بررسی شده است. همچنین فرآیندهای منابع انسانی به همراه ساختار معاونت بهره‌برداری و تعدادی از شرکت‌های تابعه مورد بازنگری قرار گرفته است.

به منظور تعیین نقش منابع انسانی در اجرای استراتژی‌ها و برنامه‌های سازمانی، اهداف عملکردی و رفتارهای مورد نیاز در قالب سامانه مدیریت عملکرد کارکنان تعیین و به صورت دوره‌ای مورد پایش قرار می‌گیرند. خروجی مربوطه در فرآیند یادگیری و توسعه منابع انسانی و سایر فرایندهای مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • آموزش و توسعه منابع انسانی متخصص

شرکت فولاد خوزستان نظام آموزش و توسعه منابع انسانی را در چارچوب استانداردISO 10015   طرح ریزی و اجرا نموده است. بر این اساس مراحل نیاز سنجی، طراحی و برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی اثربخشی به طور عملیاتی استقرار یافته اند. با شیوع کرونا، شرکت ضمن اتخاذ رویکردی نوآورانه، تهدید را به فرصت تبدیل نمود و با اجرای موفقیت آمیز دوره‌های آموزشی مجازی، به سطح بالایی از مشارکت کارکنان در برنامه‌های آموزشی دست یافت و سایر اهداف آموزشی مربوطه همانند سرانه آموزشی، ضریب نفوذ و اثربخشی آموزشی محقق شدند.

علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی از طریق موسسات آموزشی و اساتید بیرونی، به منظور استفاده حداکثری از دانش نیروی انسانی متخصص، بخشی از دوره‌های آموزشی با تدریس خبره گان شرکت برگزار می‌گردند.

نیازسنجی آموزشی بر اساس تعیین نیازهای آموزشی پست، خروجی سامانه مدیریت عملکرد کارکنان، و فرم‌های حل مشکلات بخش‌ها PS انجام می‌گردد. با هدف ارتقا کیفیت برنامه‌های آموزشی، پروژه نظام جامع نیاز سنجی آموزشی با ایجاد کمیته‌های خبرگی CFT و مشارکت موثر متخصصین با تجربه فولاد خوزستان، در دست اجراست.

شرکت فولاد خوزستان از ابتدای دهه ۷۰ پیشتاز و الگوی استقرار نظام بهپویی در سطح کشور بوده است. کارکنان از طریق ارائه پیشنهادهای فردی و شرکت در گروه‌های بهبود کیفیت در ارائه پیشنهادهای خلاقانه و نوآورانه بهبود مشارکت فعال دارند. با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی این مشارکت‌ها و نیل به اهداف بالاتر، پروژه بازنگری نظام بهپویی شرکت فولاد خوزستان در دست اجرا می‌باشد.

 

 • انتصاب  و ارتقا کارکنان  

پیش از انتصاب، شایستگی‌های کارکنان، توسط کانون‌های ارزیابی و همچنین از طریق برگزاری مصاحبه‌های تخصصی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در اجرای این رویکرد، کنترل گذراندن دوره‌های آموزشی مرتبط با دوره‌های تخصصی پست هدف صورت می‌پذیرد. در جهت ارتقا و دریافت گروه شغلی بالاتر، بر اساس سوابق حرفه‌ای کارکنان و دستورالعمل و رویه‌های مربوطه اقدام می‌گردد.

 • نگهداشت و انگیزش کارکنان

ارزشمندترین منبع هر سازمان، نیروی انسانی آن است. سازمان با داشتن منابع انسانی با انگیزه و روحیه بالا پله‌های ترقی و پیشرفت را با اطمینان بالا، طی می‌کند. شرکت فولاد خوزستان به منظور مراقبت از منابع انسانی ماهر و متخصص خود رویکردهای مربوط به جبران خدمات و نگهداشت کارکنان را به صورت نظام مند جاری نموده و با هدف ارتقای انگیزش نیروی انسانی خود نسبت به اجرای بهبودهای لازم اقدام نموده است. از اقدامات بهبود در سال گذشته می‌توان بازنگری جبران خدمت کارکنان و ایجاد سیستم مکانیزه حقوق و دستمزد و خدمات پرسنلی را ذکر نمود. تداوم کسب و کار در دوره پاندمی کرونا و تحقق رکوردهای مختلف تولید در سال جهش تولید از نتایج بارز تعامل ارزش افزای سازمان و کارکنان ارزشمند آن در جهت اهداف شرکت است. به منظور مراقبت از انگیزش کارکنان، پایش نگرش‌های شغلی کارکنان به صورت مکانیزه و دوره ای انجام شده و بر اساس تحلیل برداشت‌ها، برنامه‌های بهبود لازم طرح‌ریزی و اجرا می‌گردند.

 • سلامت، ایمنی و محیط زیست

شرکت فولاد خوزستان با عنایت به اهمیت موضوع سلامت، ایمنی و محیط زیست، همسو با استراتژی‌های خود، اقدام به تدوین استراتژی کلان فرآیند HSE نموده که استقرار و اجرای نظام استاندارد ISO 45001  در این چارچوب قرار دارد. بر اساس این نظام، جنبه‌های ایمنی و زیست محیطی به صورت سالانه در کلیه بخش‌های شرکت شناسایی و ارزیابی شده و حسب ریسک‌های مربوطه، در کمیته‌های تخصصی، برنامه‌های بهبود لازم تدوین و اجرا شده‌اند. از جمله اقدامات قابل توجه در سال گذشته‌، علاوه بر اجرای پروژه‌های اثربخش زیست محیطی، می‌توان به بهبود و دستیابی به هدف کاهش حوادث شرکت، طراحی و اجرای نرم افزارهای تخصصی ایمنی، و انجام مراقبت‌های سلامتی کارکنان در راستای تصمیم‌های کمیته پیشگیری از شیوع کرونا، اشاره نمود. از جمله اقدامات متعدد و متنوع، تهیه و توزیع اقلام بهداشتی شامل ماسک و مایع ضدعفونی کننده بین کلیه کارکنان شاغل و نیروی پیمانکار در دوره‌های زمانی منظم، انجام تست کرونا PCR به صورت اختصاصی در شرکت جهت بیماریابی و پیشگیری از شیوع بیماری، تبلیغات و فرهنگ‌سازی ارتقای مراقبت‌های بهداشتی و رعایت پروتکول‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی تخصصی آگاهی بخش برای کارکنان، می‌باشد.

منتخبی از اهداف استراتژیک کلان فرآیند مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

 • ارتقای فرهنگ HSE
 • انطباق با الزامات قانونی و استانداردهای  HSE
 • تحول در ایمنی و بهداشت محیط کار
 • ارتقاء خدمات آتش نشانی و امداد
 • حفاظت از محیط زیست و بهبود مدیریت پسماند
 • مدیریت اثربخش ریسک‌های ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • مدیریت اثربخش برنامه‌هایHSE
 • افزایش رضایت کارکنان از ایمنی و محیط کار
 • مسئولیت اجتماعی و اشتغال در شرکت فولاد خوزستان

فولاد خوزستان را می‌توان شرکتی الگو در توجه به مسئولیت اجتماعی دانست. اقدامات متعدد و ارزشمندی به صورت داوطلبانه از جانب این شرکت طرح‌ریزی و اجرا شده است. از آن جمله می‌توان به ایجاد قرارگاه محرومیت زدایی شهدای فولاد خوزستان اشاره نمود. تامین منزل جهت خانواده‌های فاقد سرپرست، اعزام گروه‌های جهادی پزشکی در مناطق محروم، احداث بیمارستان و درمانگاه در مناطق محروم و اعزام نیروهای متخصص و تجهیزات به مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی، فقط بخشی از فعالیت‌های ارزشمند این قرارگاه است.

شرکت فولاد خوزستان به عنوان قطب صنعتی و بزرگترین تامین کننده شمش فولاد کشور، در ایجاد فرصت‌های شغلی نقش برجسته‌ای داشته و تا کنون زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۳۰ هزار نفر را فراهم نموده است. در حال حاضر تعداد نیروی انسانی شاغل دائم، قراردادی و پیمانکار مستمر در شرکت بیش از ۹ هزار تن بوده و تعداد چهار هزار تن نیز در شرکت‌های پیمانکاری غیرمستمر مشغول فعالیت هستند. با اجرای طرح‌های توسعه در دست، سهم مهم در ایجاد اشتغال در آینده، تداوم خواهد یافت که این موضوع بیش از پیش، جایگاه ویژه این شرکت معظم در صنعت کشور را برجسته خواهد نمود.

درباره پایگاه خبری پی نوشت

فوق لیسانس مهندسی صنایع،عضو خانه مطبوعات ، خبرنگار رسانه ها،مدرس دانشگاه، فعال اجتماعی و ورزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *