خبر فوری

قصه پرتکرار آبگرفتگی در شهرستان هندیجان ، هزینه های بیت المال باوعدهای بی نتیجه…

باران ۲۰میلی متری ، خواب مسئولین هندیجان ومشکلاتی که تازگی ندارد…

به گزارش پی نوشت طبق اعلام هواشناسی درپی هشدارهای هواشناسی وبارش رحمت الهی درروزپنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳میزان بارندگی درشهرستان هندیجان حدود۲۰ میلی متربوده که عدد زیادی نیست اما…
علی رغم هزینه ها واعتبارات تخصیص یافته ی دولت سیزدهم واجرای پروژه های بی نتیجه باهزینه های مختلف درشهرستان هندیجان شاهد آبگرفتگی معابروخیابان های شهر بودیم که همواره وعده های کوچک وبزرگ برای رفع آن شنیده اید.
مدیریت های ناصحیح وعدم کارشناسی لازم، موجب شده مردم بابارش های خوشحال کننده نگران شوند چراکه هنوز مشکلاتشان پابرجاست.
تنها چند میلی متربارش باعث آبگرفتگی درچندین نقطه ی شهرشد، تکلیف شهرداربی کفایت هندیجان که همین چندماه پیش طی قراردادی علاوه برهزینه به پیمانکاردستگاههای شهرداری راهم درگیرکرده بود چه می شود؟
طبق قراردهای بی حساب وکتاب فقط جیب برخی پیمانکارها پرمی شودوازطرفی باهزینه های هنگفت چند صدمیلیونی خرید ونگهداری تجهیزات واحدموتوری شهرداری است که باید هزینه های جاری اش رامتحمل شود.
جناب شهردار ورییس شورای اسلامی شهرهندیجان…
تاکی باید شاهد این سختی تردد مردم درخیابان ها باشیم؟!
گرچه حجم بارندگی بغرنج هم نبود ، اما همچنان شاهد آبگرفتگی ودردسرهای مردم بودیم.

اگرچه شهرداری قبل ازاین بارندگی بانصب موتورپمپ هادربرخی نقاط شهرمشکلات تردد را هم بوجود آورده بودامابازهم تاساعت ها برخی خیابان ها مشکلاتی را برای تردد مردم بوجود آوردتاکی تخلیه باموتورپمپ ؟!
همین هفته ی گذشته بود که علی رغم نصب جداکننده به بهانه ی مصوبه ی شورای ترافیک شهرستان وتفکیک یکی از خیابان های اصلی تجمع آبهای سطحی واعتراض وهشدارهای مردم باتوجه به شرایط قبلی، شهرداری باهزینه ی بیت المال این جداکننده هارانصب نمود اما درهمین بارندگی ثابت کرد که مردم ازعده ای به اسم کارشناس آگاه تربودندوبا کمترین بارندگی این گاردریل های جداوزیرآب رفتند وعلاوه برحیف ومیل هزینه ها تازه بدلیل عدم دید وعمق آبگرفتگی برخی خودروها دچار آسیب هم شدند.
آقایان…کسی مخالف مصوبه های ترافیکی نبود اما این خیابان شرایط خاص خودرا دارد وراههای دیگری وجودداشت وهمانطور که براحتی بااجرای برخی پروژه های نیمه کاره ی بی کیفیت باز اقدام به تخریب ونقشه های دیگر می کنید می توانستیداز یکطرفه کردن خیابان وانتخاب مسیر دیگریاپروژه ی رفع آبگرفتگی تان را حل می کردید.
ماههاست باحواشی های شورای ناکارآمد وانتصاب روح الله درخشان بعنوان شهردارشاهد پروژه هایی هستیم که نارضایتی را بوجودآورده است که به برخی اشاره خواهیم نمود:
پروژه دفع آبهای سطحی درچهارراه گندمکار همراه بااعتبار وبسیج امکانات شهرداری بسود پیمانکاروبی نتیجه ماندن آن درباران ۲۰ میلی متری بااعتبار۱۱۰میلیون تومان واستفاده ازامکانات موتوری شهرداری بدون ثبت درسامانه ستادجهت لایه روبی خیابان چهارراه گندمکار تاخیابان حجاب
ایجاد موانع غیراستاندارد ازجنس آسفالت درخیابان های مختلف بدون اعمال کارشناسی ورعایت مسائل ترافیکی که راهنمایی ورانندگی هم بارها برخطرساز بودن آن هشدار داده است .
انجام پروژه های عمرانی دارای نواقص بدون قراردادن علائم رانندگی وهشدار که بارها خطر ازبیخ گوش مسافران وحتی همشهریان گذشته است( میدان ورودی ازسمت بندر دیلم)
ادامه دادن روند اعطاء پروژه های عمرانی به پیمانکارانی که بارها شاهکارشان دردوره ی سرپرستی شهردارفعلی براثر عدم وجود قراردادهای شفاف وهزینه های تحمیلی باز دردوره ی این شهردارپیمانکاری می گیرند درصورتی که قانون وعرف هم اجازه نمی دهدباز پیمانکاران عدم واجد شرایط دوباره اولویت پروژه ها باشند( پارک پشت دبیرستان شهید مطهری بااعتبار ۴۱۷میلیون تومان وعدم تعهد پیمانکار ونظارت کارفرما وپارک بازنشستگان که شاهد عمق فاجعه رییس دادگستری ودادستان شهرستان هندیجان بوده ودستورتوقف صادر کردند)
سئوال اینجاست چرادردوره های مختلف سرپرستی وشهردارفعلی سروکله اینگونه پیمانکاران پیدا می شود؟
ودهها مورد دیگر …
اما جناب فرماندار…
جنابعالی بعنوان فرزند بومی وآشنا به مشکلات شهر تاکی تعارفات را باید فدای نجابت مردم کنید؟
چرا نسبت به وظیفه ی نظارتی وقانونی خود بااین حجم تخلفات درخصوص معرفی به مراجع قانونی مماشات کرده وتسریع نمی کنید؟!
مگر دراین مدت بااین حجم اعتبارات که هیچگاه شهرستان به خود ندیده بود ومیراث قبلی شهر ازجمله مغازه های ( سیتی سنتر) جدای ازضعف شهردار درجذب اعتبارات ودرآمدزایی بجز نصب چند پایه چراغ هنوزباید مردم تاوان تعارفات شمارابدهند؟!
می طلبد نهادهای نظارتی وامنیتی بااین حجم تخلفات بیش ازاین موجب نارضایتی مردم رافراهم نیاورند وازاستاندار خوزستان انتظارمی رود درموارد یاد شده ودیگر تخلفات باورودجدی بساط ضعف مدیریت درهندیجان راجمع کند.

اعضای شورای شهرپرحواشی هندیجان
بااین حجم بی کفایتی تاکی باید برسرلجبازی هایتان ادامه داده ومردم را فدای حواشی این سالهای خود کنید؟!
آیابااین همه ضعف که اسناد آن موجود وموجب نارضایتی مردم ولایتمدار هندیجان شده است وقت آن نرسیده استیضاح این شهردار رارقم بزنید؟!
بس کنید وبه این لجبازی ها پایان دهید چراکه تاریخ این رادرپرونده ی بی مهری گذشتگان ثبت خواهد نمودوهیچ بهانه ای نخواهد بود.
نویسنده: اکبرشعبانی

درباره اکبر شعبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *