وی افزود:در حوضه کارون با بارش مناسب در شهرستانهای شوشتر و گتوند، حوضه میانی شور دشت بزرگ در پایین دست سد گتوند علیا فعال گردید، که در اثر آن دبی رودخانه کارون در مقطع اهواز به بیش از ۴۰۰ متر مکعب بر ثانیه رسید. همچنین در حوضه دز نیز بارشهای مناسبی در شهرستان دزفول اتفاق افتاد که علاوه بر افزایش دبی رودخانه دز، سبب کاهش نیاز آبی بخش کشاورزی در پایین دست گردید و در حوضه مارون، بارشهای مناسبی بخصوص در پایین دست سد اتفاق افتاد که دبی ورودی لحظه ای به سد رامشیر به ۱۶۰ متر مکعب بر ثانیه رسید.

ایزدجو از عدم تاثیر این بارش ها بر میزان ذخیره مخازن سدها خبر داد و گفت:بارشهای اتفاق افتاده در بازه زمانی ۲۹ آبان تا اول آذر ماه سبب کاهش نیاز کشاورزی و تامین آب اول برخی از کشتهای منطقه بخصوص در حوضه مارون و جراحی گردید،اما آورد آب مناسبی به سدها اتفاق نیافتاده و حجم قابل توجهی در مخازن سدها ذخیره نگردید و از نظر منابع آب، تنش آبی در خوزستان همچنان پابرجاست و تنها ۴ درصد از حجم مفید مخازن سدهای استان دارای آب است.