خبر فوری

بمب ساعتی در روستای ناشلیل که هر ثانیه امکان انفجار و وقوع یک فاجعه می باشد شرکت نفت درخواب ابدی رفته است

بمب ساعتی در روستاهای ناشلیل که هر ثانیه امکان انفجار آن است
روستاهای ناشلیل جمعیتی بالغ بر چهار هزار نفر در ده کیلومتری شهرستان ایذه قرارداردو ازامکانات محروم است
دولوله عظیم نفت و گاز مارون آغاجاری شرکت نفت سال‌ها در این روستا می گذرد که شاهرای حیاتی  دروازه های نفت و گاز کشور می باشد لوله های نفت و گازی که به بمب ثانیه ای معروف هستد
سعیدی از اهالی روستا به خبرنگارما می‌گوید ما در این روستا حدود۸۰۰خانوارو‌جمعبتی بالغ برچهارهزارنفر زندگی میکنیم بارها به مسئولین و شرکت نفت مراجعه کردیم که توسعه زیر ساخت ها را برای روستا فراهم کند دراین چهل پنجاه سال تاکنون شرکت نفت یک قدم برای مردم روستا از قبل خدمات عمرانی،رفاهی،فرهنگی و ورزشی و…برنداشته است مردم این روستا باوجود این همه اعتبارات که در شرکت نفت جهت مسیولیت های اجتماعی و جز ارکان و وظایف آنها می باشد که انجام دهند برای مردم روستا تاکنون برنداشته است
وی میگوید ما در یک متری لوله نفت و گاز هستیم که هر ثانیه ممکن است فاجعه انسانی و زیست محیطی در منطقه حاکم شود و یک انفجار عظیم صورت بگیرد باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال تولید ،پشتیبانی،و مانع زدایی نیاز به اقدام مسئولین است ولی میبینم هیچ گونه خدماتی به این روستاها از طرف شرکت نفت نمی دهند

کی باندری از اهالی روستا می گوید چندین بار فرمانداری و نمایندگان ادوار گذشته مجلس به روستاها ورود می کردند و تمام مشکلات را به آنها بیان می کردیم و در حضور مردم قول می دادندکه انجام دهند ولی هیچکدام به قول خود عمل نکرد و بی اعتمادی را در مردم رواج می دهند
وی میگوید متاسفانه ما هیچگونه خدماتی از شرکت نفت تابحال برای مردم این روستاها ندیده ایم دربحث فضاهای فرهنگی،ورزشی و توسعه زیرساخت های آموزشی نیاز مبرم می‌باشد


احمدی دیگر اهالی روستا ناشلیل می گویدبارها به فرمانداری و ادارات ایذه مراجعه و پی گیری کردیم ولی هیچ اهمیتی نداده اند و فقط وعده می دهندو اقدامی انجام نمیگیرد

بندری و‌مقصودی  میگویند موقع که خط لوله را طرح کردند قراربود پول زمین واگذار شود و اعتباراتی برای روستاها باشد ولی هیچگونه پولی به ماندادند وپیگری های زیادی کردیم که تاکنون ثمربخش نبوده است
شرکت نفت باتوجه به مسئولیت های اجتماعی که برای مردم دارد تابحال هیچ گونه خدماتی به مردم منطقه ارائه نداده است
مقصودی از اهالی دیگر روستا با نگاهی ناراحت کننده می گوید ما جوانان روستا متاسفانه در بحث ورزش سالهاست داریم به ادارات و فرمانداری مراجعه میکنیم کمک به روستا بکنند ولی اقدامی نمی کنند
شاهپوری دیگر اهالی می گوید در جاده روستا ناشلیل که دارید می بیند هیچ علایمی رانندگی وجود ندارد و همه ساله شاهد مرگ عزیزانمان هستیم به اداره راه نامه نگاری کردیم و پیگیری کردیم هیچ گونه اقدامی انجام نمی دهند مرگ عزیزان ما دراین جاده سالهاست دارد جولان می دهد وی میگوید متاسفانه اداره راه با شرکت نفت جاده ناشلیل را به هم ربط می دهند نمونه بارز( هم اکنون سه راهی ناشلیل لوله گاز جلوی پل زیر گذر ناشلیل رد میشود که درآینده مشکل بسیار جدیدی برای اهالی روستا و وزارت نفت دارد) و هیچوقت هم جهت رفع این مشکل اقدامی نکردندو این مردم هستند که دارند تاوان این پاسکاری می شوند و آسیب می بینند
یکی دیگر اهالی روستا می گویدچرا شرکت نفت در زمینه مسئولیت های اجتماعی برای مردم خدمات چمن های ورزشی سالن کتابخانه ، کلنیک های بهداشتی و مدارس و… اقدام نمی کند و برای جوانان روستا در بحث اشتغال اقدامی نمی کنند جوانان این روستا متاسفانه باید فرسنگ ها از خانه و کاشانه خود دور شوند می‌توانند بنگاه‌های زود بازده که طرح های اشتغال پایدار برای جوانان روستا هستند در منطقه ایجاد کنند او می گوید
دراین روستاها لوله های عظیم شرکت نفت که عبور می کنند و دهیاران پیگیری می کند برای سرگرمی جوانان زمین های چمن مصنوعی احداث کنند‌او میگوید دور قبل چندین سالن و چندین زمین مصنوعی به دیگر روستاهای اطراف دادند ولی به مردم روستاهای ناشلیل اعتباری اختصاص ندادند
خبرنگارما می‌گوید که همه چیز در روستا نبود امکانات و باتوجه به فصل فراهم بودن شرایط نیاز است شرکت نفت و دیگر نهادها به مردم روستا ورود کنند و بستر را برای آنها فراهم کنند وی می گوید دولوله عظیم نفت و گاز در یک متری خانه ها می باشد که ممکن است فاجعه زیست محیطی و انسانی رخ دهد شرکت نفت در زمینه مسئولیت های اجتماعی تاکنون اقدامی برای مردم روستا انجام نداده است می‌توان شرایطی را فراهم کرد که جوانان روستا به کارها و اشتغال پایدار داشته باشند در زمینه فرهنگی و ورزشی آنها را گسترش دهند

درباره پایگاه خبری پی نوشت

فوق لیسانس مهندسی صنایع،عضو خانه مطبوعات ، خبرنگار رسانه ها،مدرس دانشگاه، فعال اجتماعی و ورزشی