خبر فوری

َشوشتر

تیری در تاریکی به امید هدف.

تیری در تاریکی به امید هدف. حادثه تصادف مینی بوس و کشته شدن ۱۷ عزیز-این روزها گرد غم بر چهره همتباران عزیزم در شهر شرافت نشانده و باورش بر هر شنوده ای سخت و جانفرسا است. به گزارش پایگاه خبری پی نوشت به نقل از دیدار نیوز رضاحسین زاده ترکالکی: …

مطالعه بیشتر »