خبر فوری

دست آزادگان

از احداث حوضچه تا استمهال وام ها ،بسته حمایتی دولت از کشاورزان و دامداران دشت آزادگان

از احداث حوضچه تا استمهال وام ها ،بسته حمایتی دولت از کشاورزان و دامداران دشت آزادگان مدیر جهاد کشاورزی دشت آزادگان گفت :استمهال وام کشاورزان و دامداران به مدت ۳ سال می باشد در خصوص صندوق توسعه نیز در صورتیکه کشاورز و دامدار اقدام به تسویه کند اصل و سود …

مطالعه بیشتر »