آخرین خبرها

مطالبه گری

روایت داستانی زیبا از کشاورزان هندیجانی…

روایت داستانی زیبا از کشاورزان هندیجانی… کشاورزان ،تولیدکنندگان صنعت غذایی کشور درشهرستان هندیجان را دریابید! داستانی که سالهاست تمامی ندارد،باایجاد سد وعدم توجه کافی به کشاورزی هندیجانی که روزگارانی علاوه بربازار داخلی صادرکننده به کشورهای حوزه ی خلیج فارس بودمتاسفانه این قشرزحمتکش را بامشکلات زیادی مواجه نموده است.گرچه نمیتوان به …

بیشتر بخوانید »

اولویت های هزینه ی عوارض آلایندگی درشهرستان هندیجان چیست؟

اولویت های هزینه ی عوارض آلایندگی درشهرستان هندیجان چیست؟ آیابرنامه هایی مدون طبق معیارهادرنظرگرفته شده است؟ آیانظارت جدی برنحوه ی توزیع وهزینه کردحق آلایندگی دردستور کار قرار گرفته است؟ آیا کمیته ی برنامه ریزی شهرستان هندیجان برنامه ای درراستای رفع آلاینده ها دارد؟ به گزارش خبرنگار پی نوشت آنچه امروز …

بیشتر بخوانید »

تخریب یا توسعه؟ مسئله این است…

به گزارش پایگاه خبری پی نوشت به نقل از خبرنگارپایگاه خبری بازتاب خوزستان چشم ‌انداز رودخانه ‌ای مثل کارون می‌ تواند نمای شهر را زیبا و حال مردمش را خوب کند؛ البته رودخانه ‌ای که در آن آب باشد نه کارون این روزهای اهواز که از آن زرق و برقش …

بیشتر بخوانید »